ประเภท ม.1 11-15 มีนาคม 2566, ม.4 11-15 มีนาคม 2566

ประเภท ม.1 : สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2566 | ประกาศผลภายใน 21 มีนาคม 2566 | รายงานตัวและมอบตัว 25 มีนาคม 2566

ประเภท ม.4 : สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2566 | ประกาศผลภายใน 21 มีนาคม 2566 | รายงานตัวและมอบตัว 25 มีนาคม 2566เขตพื้นที่บริการ

สมัครประเภท

อัปโหลดรูปนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา

ประเภทของโรงเรียนเดิม

ข้อมูลผู้ปกครอง